За проекта
Геокешинг е игра в която участниците използват GPS, за да откриват различни предмети/контейнери (наричани геокешове). Най-често поставяните геокешове са във водонепроницаеми контейнери. Контейнерите съдържат дневник и „съкровище“, с незначителна стойност. Най-често играчки или други малки предмети. След като участника запише координатите на предмета, той прави допълнително описание и снимки.
Допълнителна информация относто геокешингът
За създаване на традиционен геокеш, играчът скрива водонепроницаем контейнер, съдържащ дневник (евентуално молив или химикал) и разни дребни предмети или друг вид „съкровище“. След това заснема координатите на скривалището и заедно с допълнително описание на мястото (напр. история, указания, подсказвания и др.) ги публикува в Интернет, на някой от специалните сайтове, посветени на играта. По този начин останалите участници имат възможност да вземат координатите от сайта и да търсят кеша, използвайки ръчен GPS приемник. Откривайки кеша, играчът записва посещението си в дневника и на сайта, от който е взел координатите. Ако желае, играчът може да вземе нещо от кеша, като в замяна също трябва да остави някъкъв предмет (със същата или по-висока стойност). По този начин, за следващите играчи, които ще намерят кеша, също има „съкровище“, което да открият. Обикновено „съкровищата“ в кеша нямат висока парична стойност, но може да имат емоционална стойност за този, който ги намери. В допълнение към дневника, съдържанието на кеша може да бъде необичайни и/или интересни монети, малки играчки, значки, CD, книги и др. Често, в кеша могат да бъдат открити специални предмети, всеки от които има свой собствен уникален номер, благодарение на който е възможно да бъдат проследявани. На английски тези предмети се наричат trackables („проследими“). Това са т.нар. „пътешественици“ (на англ. travel bugs) и геомонети (на англ. geocoins), които се местят от един кеш в друг, а пътешествието им може да бъде регистрирано и проследено онлайн. Понякога, играч който създава кеш, може да остави в него и предмети с по-висока стойност като специална награда за играча, който пръв намери кеша, или пък ако кешът е скрит на труднодостъпно място и/или изправя търсещия пред някакво по-голямо предизвикателство. Самите геокешове могат да бъдат с различна големина — от кутийка за фотографска лента (която е твърде малка, за да съдържа нещо друго освен малък дневник) до кутии с наистина много големи размери.Хората, които не са запознати с играта, обикновено са наричани гео-мъгъли или просто мъгъли, като терминът е заимстван от книгите за Хари Потър. На английски се използва и терминът "muggled", ако кеш бъде унищожен или откраднат. Геокешър, който открие, че даден кеш е унищожен или откраднат, би следвало да отбележи на сайта, където е публикуван кешът, че той има нужда от поддръжка. По този начин собственикът на кеша получава съобщение, че кешът трябва да бъде поправен или възстановен. В случай, че собственикът на кеша няма възможност да възстанови липсващ кеш, същият може да бъде "осиновен" или в краен случай ще бъде архивиран (деактивиран). Геокешинг без разпечатки (Paperless geocaching) е процесът на използване на PDA или друго електронно устройство с цел да се играе, без да е необходимо разпечатване на описанията на геокешовете. Също така, по този начин играчите получават възможност да поиграят, ако неочаквано имат свободно време и имат със себе си описанието на кешовете в съответния район.